Условия за ползване

Условия за ползване

 • Настоящите Условия за ползване уреждат отношенията между Р.Е.П. Трейдинг ЕООД, с адрес на регистрация гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 550, вх. 2 ЕИК: 202232378, собственик на сайта www.Pazarcheto.com и лицата, ползватели на услугите на сайта www.Pazarcheto.com.
 • www.Pazarcheto.com е сайт за безплатни и платени малки обяви, собственост на Р.Е.П. Трейдинг ЕООД. За краткост в настоящите условия за ползване собственика ще бъде споменаван с домейна на сайта – www.Pazarcheto.com.
 • Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.Pazarcheto.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Условия за ползване и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на www.Pazarcheto.com, съблюдавайки общоприетите добри практики за комуникация и честна търговия в интернет и правилата заложени в тези Условия за ползване или ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва да преустанови посещението си в сайта.
 • С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителят на услугите на сайта www.Pazarcheto.com дава предварителното си съгласие да получава информационни съобщения от Р.Е.П. Трейдниг ООД, относно услугите, предоставяни чрез сайта www.Pazarcheto.com, включително и такива съдържащи търговски материали.

 

Правила за публикуване на обяви в сайта:

 • Използвайки услугите, предлагани от www.Pazarcheto.com потребителят декларира, че има навършени 18 години, и че е собственик или има права за извършване на търговия със стоките, за които публикува обяви.
 • Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език, използвайки единствено и само кирилица. Допуска се изписването на други езици единствено и само на запазени марки, брандове и производители при условие, че същите се изписват използвайки друг набор от символи, различен от кирилицата.
 • Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в различни категории.
 • Забранено е публикуването на повече от една обява за един и същ еднакъв продукт или услуга с цел по-бърза продажба.
 • Забранено е публикуването на информация, не касаеща конкретната стока или услуга, предмет на обявата. Изброяването в заглавието или текста на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя. Добавянето на ключови думи и тагове.
 • Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обявите неотговарящи на съответната рубрика, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на персонала на сайта.
 • Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за нейното състояние, произход, марка или производител.
 • Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и други.
 • Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 • Забранен е езика на омразата, хейтване и други практики в разрез с добрия тон на комуникация в интернет.
 • Забранена всякаква форма на дискриминация, например но не само на база пол, регилия, етнос, произход, народност, сексуални предпочитания и други.
 • Забранена е всякаква форма на насилие и агресия (физическа, вербална, грефична, емоционална или друга) към животни и хора.
 • Собственика на сайта декларира своята политика за абсолютно никаква толерантност към потребители неспазващи правилата за джентълменска търговия, опитите за измама, подтикването към извършване на престъпление и други практики несъвместими със законите и морала в Р. България.
 • Абсолютно забранено е публикуването на снимки на непълнолетни лица, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.
 • Абсолютно забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание, артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 • Абсолютно забранено е публикуването на обяви за запознанства и подобни, обяви за работа в бизнеса с компаньонки и други, обяви за еротични танцьорки и танцьори, еротични масажи (независимо как се наричат).
 • Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни).
 • Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
 • Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
 • Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
 • Забранена е директната, нерегламентирана реклама.
 • Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство, както и такива с неплатени данъци и акцизи.
 • Забранено е публикуването на обяви за лекарства (от какъвто и да е характер!), хранителни добавки и други медикаменти.
 • Забранено е публикуването на обяви за ловно и бойно оръжие, лъкове, прашки, студени оръжия, газово оръжие, оръжия и други средства за самозащита (палки, боксове, бухалки и т.н.).
 • Забранено е публикуването на обяви за взривни вещества (включително фойерверки, пиратки и др.), химически и биологични вещества и субстанции със специален режим на продажба, радиокативни вещества.
 • Забранено е публикуването на обяви за тютюн, тютюневи изделия и консумативи за тях, както и на електронни цигари, течности и консумативи за тях, наргилета, както и части и консумативи за тях.
 • Забранено е публикуването на обяви за алкохолни изделия.
 • Забранено е публикуването на обяви за антики и продукти с висока културна стойност.
 • Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
 • Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от Интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 • Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики, обявите ще бъдат спирани, а потребителите санкционирани.
 • Обявите се публикуват за неопределен срок.
 • Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки. Под „реплики“ ние имаме предвид, но не само: ментета, копия, стоки носещи запазени търговски марки, но произведени от компании нямащи правата над тези марки, продукти изведени от традиционния цикъл на производство (откраднати от фабрики или магазини).
  Всички обяви на стоки, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
 • Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от потребителя, който ги публикува.
 • При съмнения и оплаквания от страна на правоносителите на съответните запазени търговски марки или знаци тежестта за доказване на правото е върху потребителя, публикувал обявата. www.Pazarcheto.com си запазва правото да изиска документи за произхода на тези продукти и при по-нататъшна невъзможност за доказване на произхода на продукта си запазва правото да изтрие обявата за конкретния продукт, както и да сътрудничи с правоносителя на марката за по-нататъшни действия спрямо нарушителя.
 • Ако сте правоносител, дистрибутор или производител и смятате, че в www.Pazarcheto.com се продават продукти или услуги с Ваша запазена марка или лого, моля свържете се с нас на имейл office@pazarcheto.com . Ние ще посредничим между Вас и автора на обявата, за да изясним произхода на дадения продукт и при нужда ще предприемем нужните действия.
 • www.Pazarcheto.com не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от потребителя на сайта, който ги публикува. С факта на публикуването той декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 • Собственикаът на сайта има право по собствена преценка да премахва или премества обяви, без предупреждение, да изтрива снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприема мерки срещу подателите им. 
 • Също така собственика си запазва правото да блокира профили на потребители, срещу които има оплаквания за съдържанието на обявите им или при подадени достатъчно данни за закононарушение, произтичащо от акта на публикуване на тези обяви, както и да блокира потребители за системно не спазване на правилата на сайта.

 

Защита на личните данни

 • Използването на услугите на сайта www.Pazarcheto.com задължава потребителите да предоставят както лични данни за контакт в сайта, така и данни, нужни при осъществяването на сделка с друг потребител на сайта. Използването на сайта без предоставянето на тези лични данни е невъзможно. Потребителят може да избере, колко и кои данни да бъдат видими в профила му.
 • Молим, бъдете предпазливи и с цел да се предпазите от измами, кражби и недобросъвестни действия срещу Вас и Вашите притежания бъдете изключително чуствителни с данните, които предоставяте както в системата ни, така и при разговорите с други потребители!
 • Във връзка със съхранението и работата с лични данни фирмата собственик на сайта www.Pazarcheto.com е регистрирана като администратор на лични данни и като такава спазва всички добри практики за целта.
 • Ако желаете да получите достъп до своите лични данни съхраняван в профила Ви, да извършите промяна или заличите част или всички от тях моля свържете се с нас на имейл office@pazarcheto.com.
 • За да предостави целия набор от функционалности сайтът www.Pazarcheto.com използва бисквитки, които се съхраняват на Вашето устройство. Те нямат за цел да идентифицират отделни потребители или да служат за проследяване на действията им. Използвайки сайтът ни приемаме, че сте съгласни с тази практика.

 

Общи разпоредби

 • Настоящите Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от Р.Е.П. Трейдинг ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 • Р.Е.П. Трейдниг ЕООД си запазва правото да променя Условията за ползване по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Условията за ползване и да съобразяват поведението си с тях.
 • За всички неуредени в настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 • Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Р.Е.П. Трейдинг ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р. България законодателство.

Този сайт използва бисквитки, за да предостави пълната си функционалност. Ако продължите да го използвате ние ще приемем, че сте съгласни с това. :)